Вие сте тук

Договори преди 01.X.2014

Договор Идентификационен номер Дата на публикуване Информация за плащане по договора на ОП
Доставка на готова за консумация закуска и готов за консумация топъл обяд № РД-21-11/15.09.2014г. сряда, 12 November, 2014

Фактура № 0000002670/08.10.2014г. - обяд за м.09.2014г. - 1129,50лв. - пл.нар. № 3/3-395/13.10.2014г.
Фактура № 0000002671/08.10.2014г. - закуска за м.09.2014г. - 2186,84лв. - пл.нар. № 3/3-393/13.10.2014г.
Фактура № 0000002705/05.11.2014г. - обяд за м.10.2014г. - 2091,00лв. - пл.нар. № 3/2-433/07.11.2014г.
Фактура № 0000002706/05.11.2014г. - закуска за м.10.2014г. - 4224,64лв. - пл.нар. № 3/2-434/07.11.2014г.
Фактура № 0000002722/02.12.2014г. - обяд за м.11.2014г. - 1999,50лв. - пл.нар. № 3/3-477/08.12.2014г.
Фактура № 0000002738/03.12.2014г. - закуска за м.11.2014г. - 4176,34лв. - пл.нар. № 3/5-490/15.12.2014г.
Фактура № 0000002754/19.12.2014г. - обяд за м.12.2014г. - 1735,50лв. - пл.нар. № 3/8-516/22.12.2014г.
Фактура № 0000002755/19.12.2014г. - закуска за м.12.2014г. - 3584,32лв. - пл.нар. № 3/8-515/22.12.2014г.
Фактура № 0000002800/06.02.2015г. - обяд за м.01.2015г. - 1939,50лв. - пл.нар. № 3/4-54/10.02.2015г.
Фактура № 0000002803/06.02.2015г. - закуска за м.01.2015г. - 4027,30лв. - пл.нар. № 3/5-60/13.02.2015г.
Фактура № 0000002821/06.03.2015г. - обяд за м.02.2015г. - 1677,00лв. - пл.нар. № 3/2-93/09.03.2015г.
Фактура № 0000002822/06.03.2015г. - закуска за м.02.2015г. - 3561,78лв. - пл.нар. № 3/2-96/09.03.2015г.
Фактура № 0000002848/31.03.2015г. - обяд за м.03.2015г. - 1429,50лв. - пл.нар. № 3/1-137/06.04.2015г.
Фактура № 0000002849/31.03.2015г. - закуска за м.03.2015г. - 3904,94лв. - пл.нар. № 3/1-129/06.04.2015г.
Фактура № 0000002877/29.04.2015г. - закуска за м.04.2015г. - 2763,22лв. - пл.нар. № 3/2-188/07.05.2015г.
Фактура № 0000002876/29.04.2015г. - обяд за м.04.2015г. - 1084,50лв. - пл.нар. № 3/4-196/12.05.2015г.
Фактура № 0000002909/01.06.2015г. - обяд за м.05.2015г. - 1063,50лв. - пл.нар. № 3/1-217/02.06.2015г.
Фактура № 0000002915/09.06.2015г. - закуска за м.05.2015г. - 2798,18лв. - пл.нар. № 3/7-240/17.06.2015г.
Фактура № 0000002929/12.06.2015г. - обяд за м.06.2015г. - 180,00лв. - пл.нар. № 3/7-241/17.06.2015г.

Доставка на гориво за отопление Договор № 701 от 25.09.2013г. сряда, 12 November, 2014

Фактура № 0000002570 от 26.09.2014г. - 24558,33лв. - платежно нареждане № 3/5-397/17.10.2014г.