Вие сте тук

Доставка на гориво за отопление

Идентификационен номер: 
Договор № 701 от 25.09.2013г.
Дата на публикуване: 
сряда, 12 November, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

Фактура № 0000002570 от 26.09.2014г. - 24558,33лв. - платежно нареждане № 3/5-397/17.10.2014г.