Вие сте тук

Процедури по ЗОП

Заглавие Вид на процедурата Дата на публикуване на процедурата Идентификационен номер Досие
Доставка на течно гориво за отопление за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на ОУ " Христо Смирненски" гр. Нова Загора Договаряне без предварително обявление 14.01.2019 Досие
“Доставка на Газьол за отопление за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на ОУ „Христо Смирненски“ гр. Нова Загора” Пряко договаряне 20.07.2017 Досие