Вие сте тук

Процедури по ЗОП

Наименование на процедурата Идентификационен номер Дата на публикуване Досие
Периодична доставка на газьол за отопление за нуждите на ОУ "Христо Смирненски" гр. Нова Загора 01784-2014-0001 петък, 14 November, 2014 Досие